صفحه اصلی    لیست مطالب          انجمن گفتگو        گالری عکس           تبدیل و احد آنلاین           جداول و نمودارها       دیکشنری (عمومی)       سرگرمی       ارسال فایل       تماس با ما   

 

  

 
   
 

تبدیل واحدها


 

                                                           حجم و مساحت               volume & area                             

 

 

   

صفحه اول تبدیل واحد ها

 
 
 

 

لینک سریع:

 
 

 

 
 
 

مساحت

 

 حجم

 
       

حلقه

 

مخروط کامل و ناقص

 
       
دایره  مکعب
   
بیضی  حجم شبیه بشکه
متوازی الاضلاع استوانه توپر و استوانه توخالی
مستطیل   استوانه با دو سر بشکل نیمکره
     
قطاع دایره   حجم قسمت پر شده استوانه با دو سر بشکل نیمکره
     
مربع   حجم استوانه با یک سر بشکل نیمکره
     
ذوزنقه   حجم قسمت پر شده استوانه با یک سر نمیکره
     
مثلث متوازی الاضلاع حجم بیضی گون
     
مثلث قائم الزاویه   حجم ایجاد شده با سطح بیضی
     
مثلث ( اضلاع نامساوی)   حجم شکل شبیه واگن بار
     
    حجم شکل با سطح ایجاد کننده چند ضلعی
     
    هرم کامل و هرم ناقص
     
    مکعب مستطیل
     
    حجم ذوزنقه دوار ناقص و کامل
     
    حجم کره
     
    مخزن ذوزنقه ای
     
    حجم گوه
     
    (حلقه)torus
     
     

 

     
 

 

 

 
 
 

تمامی حقوق این برنامه متعلق به سایت me-es.com می باشد ،هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.

Copyright @ Me-es.com. .All rights Reserved

 
 
 

 
  تبلیغات  
     
     
     
     

 

 

 

  frameb

 

 

تبلیغات

 
 
   

 

   

Copyright © 2006-2012 ,Me-en.com. All rights Reserved