صفحه اصلی    لیست مطالب          انجمن گفتگو        گالری عکس           تبدیل و احد آنلاین           جداول و نمودارها       دیکشنری (عمومی)       سرگرمی       ارسال فایل       تماس با ما   

 

  

 
 
 
 
 

 
  تبلیغات  
     
     
     
     

 

 

جداول و نمودارها


 

در صورت وجود هر گونه اشتباه لطفا آن را با مدیریت سایت مطرح نمایید.

 
     خواص فیریکی سیالات  
 ویسکوزیته مطلق برخی از سیالات معمول
ویسکوزیته سینماتیک سیالات معمول در فشار 1 اتمسفر 
 ویسکوزیته و چگالی آب در ا اتمسفر
ویسکوزیته و چگالی هوا و در یک اتمسفر 
خواص سیالات معمول  در 1 اتمسفر و 20 درجه سانتیگراد
 خواص گازهای معمول در 1 اتمسفر و 20 درجه سانتیگراد  
خواص اتمسفر
 تنش سطحی ، فشار بخار، و سرعت صوت آب 
 
      سیالات تراکم پذیر 
  جریان آیزنتروپیک در یک گاز کامل k=1.4
    نسبت های شوک نرمال در یک گاز کامل k=1.4
   جریان آدیاباتیک اصطحکاکی برای مجرا با مقطع ثابت k=1.4    
  جریان مجرا بدون اصطکاک با انتقال حرارت k=1.4  
تابع انبساط مافوق صوت پراندل- مایر  k=1.4
Mach number downstream of an oblique shock for k 1.4
Pressure ratio downstream of an oblique shock for k 1.4
 
 معادلات حرکت در مختصات استوانه ای 
 
 
 

 ابعاد واشرهای سیاه تخت (واحد متریک)  

 مقایسه سختی مقیاس های مختلف
  جدول سرعت برش  
 سرعت محیطی مته های پیچشی سرعت بالا  
  نشانه استاندارد حروف ابعادی مته 
 سایز مته قلاویز و ابعاد لقی مته برای پیچ های متریک     
  شماره استاندارد ابعاد مته  
 ضریب هدایت نسبی  برخی فلزات  
Weight of Equal Steel Angles
  وزن تقریبی میله فولادی مدور، مربع، شش گوش  
 وزن لوله های فلزی 
     تبدیل گیج (gauge) به اینچ و میلیمتر برای تقریب وزن از ورقه  فولادی       
Tapping and Clearance Drill Sizes for Unified Threads
 واشرهای دندانه ای  (عمومی) 
  مقطع مربعی واشرهای فنری تک حلقه ای ، سری متریک، نوع A 
 مقطع مستطیلی واشرهای فنری تک حلقه ای، سری متریک، نوع B و نوع BP 
  مقطع مستطیلی واشرهای فنری دو حلقه ای، سری متریک، نوع D   
 لوله های آلیاژهای کربن و فولاد ضد زنگ ASME/ANSI B36.10/19
 مقایسه مقیاس مفتول و ورقه های فلزی  

Nema vs IEC Enclosure (Cross-Reference)

  ثابت های فیزیک (پایه ای)
  خواص بخار اشباع  
  جریان متناوب تک فاز موتور     
جریان متناوب سه فاز موتور  
  سرعت برش قوسی با الکترود کربن  
سرعت برش قوسی با الکترود فلزی پوشش دار  
  مقادیر گرمازایی سوخت های دودزا    
  ترکیب شیمیایی خاک رس معمول  
 بازده ماشین های مختلف  
 جوشکاری الکتریکی  
  جوش گاز  
 راندمان و بازده سیکل های توربین گاز  
 تخمین زمان عملیات های مختلف  
 خواص و استفاده آلیاژهای غیر آهنی  
  خواص مبردها
 انقباض مجاز فلزهای مهم ریخته گری  
 هدایت حرارتی مواد در 20 درجه سانتیگراد w/mk      
ضریب هدایت حرایت مواد مختلف  
 بازده سیکل بخار   
  ضریب صدور سطوح در دماهای مختلف  
خواص آب و هوا در دمای های مختلف  
 
  آهن خاکستری ریخته گری IS : 210-1970   
  آهن چکش خوار (نرم )  IS : 2108-1962, IS : 2640-1964, IS : 2107-1962  
 مفقتول فولاد کربن ماشین پیچ  IS : 1976-1960
ورق های نورد سرد فولاد کربنی   IS : 513-1963
  فولاد آلیاژی ریخته گری برای استفاده دما بالا  
  صفحات بویلر فولادی  (IS : 2002-1962)
 فولادی های  سخت   (IS : 4432-1967)
 فولاد باریک نورد سرد برای فنر    (IS : 2507-1965)
  فولاد فنری برای استفاده دماهای بالا  (IS : 4454-1967)
 شعله و اندوکسیون فولاد سخت شده(IS : 3930-1966)
  فولاد فنری نورد گرم  (IS : 3431-1965)
  مشخصات و ویژگی های فولاد با قابلیت عملیات حرارتی
  فولاد ورقه کربنی نورد گرم  (IS : 1079-1968)
  فولاد کربنی مفتولی برای پیچ چوب (IS : 1673-1960)
  انتقباض مواد (بعد از ریخته گری)   
فولاد سخت شده و آب دیده شده  (IS : 5517-1969)
 
وزن تئوری میله برنجی و  شش گوش (B.A.)(Imperial Sizes)
 وزن تئوری میله برنجی و  شش گوش سایزهای کوچک   (Imperial Sizes)
 وزن تئوری میله برنچی و  شش گوش   (Metric sizes AS-2338)
وزن تئوری میله برنجی و هشت گوش ابعاد کوچک   (Imperial Sizes)
 وزن تئوری میله برنجی و  چهار گوش   (Imperial Sizes)
  وزن تئوری میله های  برنجی و چهار گوش  (Metric Sizes - AS 2338)
 وزن تئوری میله های برنجی و مدور   (Imperial Sizes)
 وزن تئوری میله های برنجی و مدور  (Metric Sizes-AS 2338)
 وزن تئوری میله های برنجی و مربعی  (Imperial Sizes)
 وزن تئوری میله های برنجی و مربعی (Metric Sizes-AS 2338)

 وزن تئوری میله های برنجی و سیم مفتول (Metric Sizes - AS 2338)

 وزن تئوری میله های مسی و شش گوش (Imperial Sizes)

  وزن تئوری میله های مسی و شش گوش  (Metric Sizes - AS 2338)

 وزن تئوری میله های مسی چهارگوش  (Imperial Sizes)

  وزن تئوری میله های مسی چهار گوش  (Metric Sizes - AS 2338)

وزن تئوری میله های مسی و مدور (Imperial Sizes)
وزن تئوری میله های مسی و مدور  (Metric Sizes - AS 2338)
 وزن تئوری میله های مسی و چهار گوش   (Imperial Sizes)
 وزن تئوری میله های مسی و چهار گوش   (Metric Sizes - AS 2338)
 وزن تئوری میله های مسی و سیم مفتول    (Metric Sizes - AS 2338)
   ضریب تبدیل غلظت     
 ضریب تبدیل مصرف (حجم بر طول )   
 ضریب تبدیل مصرف (حجم بر زمان) 
 ضریب تبدیل مصرف (جرم بر زمان)
  نسبت فشار بحرانی 
 ضرایب تبدیل مساحت ( واحد های بزرگ )
ضرایب تبدیل مساحت ( واحد های کوچک)
 ضرایب تبدیل طول ( واحد های بزرگ)
   ضرایب تبدیل طول (واحدهای کوچک)
  ضرایب تبدیل جرم (واحد های بزرگ)
 ضرایب تبدیل جرم (واحدهای کوچک)
  ضرایب تبدیل تنش و فشار ( واحدهای کوچک)
 ضرایب تبدیل تنش و فشار ( واحدهای بزرگ)
  ضرایب تبدیل حجم ( واجدهای بزرگ)
  ضرایب تبدیل حجم ( واحدهای متوسط)
  ضرایب تبدیل حجم (واحدهای کوچک)
 ضرایب تبدیل برای واحدهای گرما و انرژی  
  ضرایب تبدیل برای واحدهای کار و انرژی  
  ضرایب تبدیل برای واحدهای گشتاور
  ضرایب تبدیل برای واحدهای توان
ضرایب تبدیل واحدهای گرمادهی ( ارزش گرمایی)
 ضرایب تبدیل واحدهای چگالی حرارتی   
 ضرایب تبدیل واحدهای نیرو  
 ضریب تبدیل گشتاور لختی  
 ضرایب تبدیل واحدهای زاویه  
 ضرایب تبدیل واحدهای حجم مخصوص  
 ضرایب تبدیل واحد های نرخ  جریان گرمایی  
  ضرایب تبدیل واحدهای گرمای مخصوص (بر پایه جرم)
  ضرایب تبدیل واحدهای گرمای مخصوص (بر پایه حجم)  
  ضرایب تبدیل واحدهای هدایت گرمایی  
  اینچ به میلیمتیر و میلیمتر به اینچ
 تبدیلات دما         
  ضرایب تبدیل واحدهای سرعت  
  مقاومت خوردگی الکترودها  
  ویسکوزیته سینماتیکی  
 ویسکوزیته دینامیکی  
  ضرایب تبدیل چگالی  (جرم بر طول)
 ضرایب تبدیل چگالی (جرم بر حجم)

 


 

Copyright @ Me-en.com. .All rights Reserved

 

    8565

 

  frameb

 

 

تبلیغات

 
 
   

 

   

Copyright © 2006-2012 ,Me-en.com. All rights Reserved